Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek

CPV code: 03000000-1.

Parent caregory: HU.

Sub categories

03000000-1: Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek
03100000-2: Mezőgazdasági és kertészeti termékek
03200000-3: Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék
03300000-2: Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek
03400000-4: Erdészeti és fafeldolgozási termék

Change language

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted
Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet
Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek
Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija
Prodotti agrikoli, tal-biedja, tas-sajd, tal-foresti u prodotti relatati
Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins
Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter